* Jury dokona wyboru 3 zwycięskich zgłoszeń
spośród 10 najwyżej ocenionych przez Internautów.